Uszczelnienie przejść rur i kabli

Częstym problemem w budynkach jest wlewanie się wody w miejscach gdzie przez ścianę przechodzą kable i rury. Miejsca te są narażona na stały lub czasowy napór wody. Mogą to być wody gruntowe lub pojawiające się po silnych deszczach, powodziach.

Woda w tych miejscach dostaje się do budynku, zalewa go oraz przyczynia się do powstawania wilgoci, pleśni i grzybów.

Nasza firma radzi sobie z takimi problemami. Dzięki naszej wiedzy i zdobytemu przez lata doświadczeniu uszczelniamy miejsca przejść kabli i rur przez ściany w każdym budynku.

Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć Państwa budynek.

Jeżeli masz taki problem, nasza firma Ci w tym pomoże.

Współpracujemy z firmami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz indywidualnym klientem.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -