Tynki renowacyjne

Tynki renowacyjne stosuje się przeważnie w momencie zalania lub podciąga kapilarnego wody od strony gruntu. Mur wtedy staje się mokry, a dotychczasowy tynk traci przyczepność. Pojawiają się wykwity solne, plamy oraz pęknięcia.
Żeby nie pozostawiać ściany bez wykończenia, a jednocześnie przyśpieszyć osuszanie budynku i zapobiec wykwitom solnym, do tynkowania wybiera się zaprawę renowacyjną.
Struktura takiego tynku jest porowata, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką dyfuzyjnością, przepuszcza parę wodną i ułatwia odprowadzanie wilgoci poza ścianę. Szybsze jej schnięcie ogranicza: wykwity solne, porastanie pleśnią lub algami. Taki tynk potrafi również gromadzić sól wydostającą się wraz z wodą z muru. Odkłada się ona w jego wewnętrznych warstwach, bliżej ściany. Dzięki temu nie następuje jej krystalizacja na elewacji. Woda natomiast odparowuje i nie jest podciągana kapilarnie wzwyż.
System tynków renowacyjnych może być stosowany także przy wysokim stopniu zasolenia, a jego skuteczność jest potwierdzona certyfikatem WTA. Jest to o tyle istotne, że deklaracja zgodności (będąca wymogiem formalnym) klasyfikująca tynk jako renowacyjny wg normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska nie świadczy o skuteczności systemu tynków. Wymogi stawiane przez WTA są zupełnie inne niż wymogi normowe.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -