Renowacje piwnic

Piwnice zwykle wykorzystywane są jako podręczny magazyn i składzik starodawnych skarbów. Niestety często są one niedoceniane i pomijane w ochronie przed wilgocią. Do tego dużym minusem jest brak światła słonecznego.
Białe wykwity, ciemne plamy, odpadający tynk są częstymi lokatorami zaniedbanych i zapomnianych piwnic.
Dlaczego piwnice są często narażone na zawilgocenia? Przyczynami przeważnie są: nieszczelna instalacja wodna, kanalizacyjna, przemarzanie ścian, uszkodzenie systemu odprowadzania wód opadowych, wyższy poziom wód gruntowych niż zakładano, okresowe podnoszenie się wód.
Zanim jednak przystąpi się do odnawiania ich wnętrza i odświeżania elewacji, trzeba znaleźć przyczynę zawilgoceń i ją usunąć, ponieważ mokra ściana fundamentu piwnicy może powodować zawilgocenie ścian na parterze. Dopiero wtedy można przystąpić do osuszania i odnawiania ścian.
Renowacje piwnic należy zlecić fachowcom, aby problem za jakiś czas znowu się nie powtórzył.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -