Drenaż opaskowy

Bardzo często wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt powodują zalewanie piwnic i zawilgacanie fundamentów domu. Aby uniknąć takich niespodzianek, należy pomyśleć o drenażu budynku.
Drenaż opaskowy wykonuje się, gdy zbyt wysoki poziom wód gruntowych niszczy fundamenty domu – jest to wkopany w ziemię system rur drenarskich okalających budynek.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -