Uszczelnianie betonu

Uszczelnianie betonu, to chemiczna metoda trwałego uszczelniania i zabezpieczania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Metoda ta polega na utworzeniu na powierzchni betonu wodoszczelnej warstwy z powłoki izolatora, która na skutek ciśnienia osmotycznego dostaje się do naczyń kapilarnych betonu wraz z wilgocią. Wtedy w betonie dochodzi do reakcji aktywnych kapilarnie środków chemicznych z aktywnymi składnikami betonu, czego skutkiem jest powstanie związków chemicznych, zamykających kapilary i rysy włoskowate.

W pewnym stopniu taka izolacja chroni również beton przed wpływami zewnętrznymi: dwutlenkiem węgla, chlorkami, siarczanami i azotanami.

Niewielką część projektów budowlanych stanowią materiały uszczelniające. To duży błąd, ponieważ często są traktowane jako nieistotne szczegóły, a w rzeczywistości pełnią główną rolę w zapewnieniu szczelności obiektu. Co skutkuje zapobieganiu jego uszkodzeń i w znacznym stopniu ogranicza koszty ewentualnych napraw.
Prawidłowa praca materiałów uszczelniających jest uwarunkowana odpowiednim wyborem właściwych rozwiązań i technologii. Trzeba wykazać się przewidywalnością wszystkich potencjalnych oddziaływań.

Tutaj bardzo ważne jest aby uwzględnić, że poziome szczeliny dylatacyjne w posadzkach, nawierzchniach dróg i parkingów muszą przenosić duże siły i narażone są na działanie agresywnych substancji chemicznych.

Zastosowanie uszczelnień w betonie jest bardzo duże poczynając od szeroko rozumianego przemysłu, parkingów, garaży samochodowych a kończąc na np stacjach paliw czy lotniskach. Wymóg dotyczący materiałów uszczelniających jest uwarunkowany od miejsca zastosowania i stopnia narażenia szczeliny na działanie czynników zewnętrznych.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -