Uszczelnianie betonu metodą iniekcji żywicami

Uszczelnianie betonu, to chemiczna metoda trwałego uszczelniania i zabezpieczania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Metoda ta polega na utworzeniu na powierzchni betonu wodoszczelnej warstwy z powłoki izolatora, która na skutek ciśnienia osmotycznego dostaje się do naczyń kapilarnych betonu wraz z wilgocią. Wtedy w betonie dochodzi do reakcji aktywnych kapilarnie środków chemicznych z aktywnymi składnikami betonu, czego skutkiem jest powstanie związków chemicznych, zamykających kapilary i rysy włoskowate.

W pewnym stopniu taka izolacja chroni również beton przed wpływami zewnętrznymi: dwutlenkiem węgla, chlorkami, siarczanami i azotanami.

Niewielką część projektów budowlanych stanowią materiały uszczelniające. To duży błąd, ponieważ często są traktowane jako nieistotne szczegóły, a w rzeczywistości pełnią główną rolę w zapewnieniu szczelności obiektu. Co skutkuje zapobieganiu jego uszkodzeń i w znacznym stopniu ogranicza koszty ewentualnych napraw.
Prawidłowa praca materiałów uszczelniających jest uwarunkowana odpowiednim wyborem właściwych rozwiązań i technologii. Trzeba wykazać się przewidywalnością wszystkich potencjalnych oddziaływań.

Tutaj bardzo ważne jest aby uwzględnić, że poziome szczeliny dylatacyjne w posadzkach, nawierzchniach dróg i parkingów muszą przenosić duże siły i narażone są na działanie agresywnych substancji chemicznych.

Zastosowanie uszczelnień w betonie jest bardzo duże poczynając od szeroko rozumianego przemysłu, parkingów, garaży samochodowych a kończąc na np stacjach paliw czy lotniskach. Wymóg dotyczący materiałów uszczelniających jest uwarunkowany od miejsca zastosowania i stopnia narażenia szczeliny na działanie czynników zewnętrznych.

INIEKCJE ŻYWICAMI RYS I PĘKNIĘĆ W BETONIE

Pęknięcia w betonie działają niszcząco na konstrukcję budynku, skracając jej trwałość.
Powstałe rysy należy jak szybciej załatać. Tutaj z pomocą przychodzi żywica elastyczna lub sztywna żywica, która mostkuje pęknięcie przywracając przy tym nośność elementowi budowli. Żywica, za pomocą iniekcji pod ciśnieniem, wtłaczana jest w rysy i pęknięcia specjalną pompą iniekcyjną.
Do połączeń siłowych w budynkach z betonu stosuje się przede wszystkim nisko lepkie, bezrozpuszczalnikowe i dwuskładnikowe epoksydowe żywice iniekcyjne.
Należy pamiętać, że przy mocno napierającej wodzie przeważnie nie da się dobrze wypełnić rysy, dlatego przed trwałym, docelowym ich wypełnieniem należy zatrzymać wypływy wody, wykorzystując szybko spienialne żywice poliuretanowe.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -