Oferta

Nasi Partnerzy

Współpracujemy z wieloma liderami na rynku

Wszystkie używane przez nas środki i materiały posiadają dokumenty zezwalające na ich stosowanie, np.: 
znak CE, aprobatę techniczną ITB lub IBDiM, deklarację zgodności z polską normą, itp.
Niektóre z nich zostały pozytywnie ocenione przez Państwowy Zakład Higieny.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -