Jak sprawdzić powód zawilgocenia ścian?

Na początku należy sprawdzić, czy izolacja pozioma została wykonana wokół całego budynku (linia ok. 15 cm nad powierzchnią gruntu dla budynków niepodpiwniczonych).

Trzeba mieć na uwadze, że wilgoć kapilarna, może pochodzić także z sąsiednich budynków, jeżeli mury stykają się bezpośrednio ze sobą, a warstwa izolacyjna w budynku sąsiednim została wykonana powyżej naszej izolacji.

Kolejnym powodem zawilgocenia mogą być również materiały zgromadzone przy ścianie budynku: odpadki z remontu, czy gruz. Wtedy woda przesiąka mury aż do wnętrza budynku.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -