Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów jest najskuteczniejsza wtedy, kiedy tworzy ciągłą warstwę na ścianie fundamentowej oraz opartej na niej ścianie zewnętrznej.
W związku z tym najlepiej byłoby, gdyby ściana fundamentowa była izolowana po stronie zewnętrznej, a jej izolacja łączyła się z izolacją ściany nadziemia.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -