Drenaż Wrocław

Drenaż wykonywany jest, aby odwodnić teren wokół podziemnych części budynku.
Planuje się go razem z projektem budynku oraz w celu osuszenia piwnic w budynkach istniejących. Należy pamiętać, że suchy wykop latem wcale nie jest gwarancją suchej piwnicy. Bezpieczniej jest przyjąć, że poziom wody gruntowej może się podnieść po intensywnych deszczach i lepiej przewidzieć odwodnienie terenu za pomocą drenażu.
Szczególnie uzasadnione jest stosowanie drenaży w gruntach słabo przepuszczalnych: glinach i piaskach gliniastych. Drenażu można nie wykonywać, jeżeli dom posadowiony jest na piaskach lub żwirach. Najczęściej wodę z drenaży odprowadza się, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu – w stronę zboczy lub rowów. Wodę z drenaży odprowadzić możemy do kanalizacji deszczowej lub do studni chłonnej, która sprawnie odbiera wodę, gdyż jej dno stanowią nienawodnione warstwy piaszczyste.
Do drenażu stosuje się najczęściej rury plastikowe perforowane.
Pomimo wykonania drenażu izolacja pionowa ścian piwnic jest konieczna. Zaleca się stosowanie grubych folii typu Foundaline. Foundaline układamy wypukłymi korkami do ściany, aby zapewnić wentylację pomiędzy ścianą i folią.

Drenaż opaskowy

Bardzo często wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt powodują zalewanie piwnic i zawilgacanie fundamentów domu. Aby uniknąć takich niespodzianek, należy pomyśleć o drenażu budynku.
Drenaż opaskowy wykonuje się, gdy zbyt wysoki poziom wód gruntowych niszczy fundamenty domu – jest to wkopany w ziemię system rur drenarskich okalających budynek.

Magnat
Mirosław Kosiorek

- OSUSZANIE BUDYNKÓW -
- USZCZELNIENIA BETONU -
- HYDROIZOLACJE -